نشان ارادت مردم رفسنجان به امام حسین (ع) جهت ترفیع گنبد بهشت
تعداد 483 خشت طلا به ارزش 10,384,500,000 ریال
اطلاعات بیشتر و مشارکت
مشارکت در ساخت صحن و شبستان حضرت زهرا (س)
در جوار بارگاه ملکوتی امام علی (ع)
اطلاعات بیشتر و مشارکت

پرداخت نذورات

ناذرین محترم می توانند نذورات غیر نقدی خود را به دفتر ستاد بازسازی عتبات عالیات رفسنجان – حوزه جذب مشارکت های مردمی (به آدرس رفسنجان بلوار زیتون جنب دادگستری) تحویل نمایند.
همچنین شماره حساب های دفتر نذورات حوزه جذب مشارکت برای حرم های مطهر به شرح ذیل اعلام میگردد.

shomare-hesab-atabat-3

اجرکم عندالله و من الله التوفیق ..